ที่จอดรถรูปแบบใหม่ในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยจอดรถบนที่จอดรถลักษณะเอียง ซึ่งสร้า…

ที่จอดรถรูปแบบใหม่ในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยจอดรถบนที่จอดรถลักษณะเอียง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ โดยการจอดแบบนี้สามารถเพิ่มพื้นที่จอดรถได้กว่า 60%

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก People’s Daily

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง