พายุไต้ฝุ่น “มังคุด” ได้ลาจากประเทศจีนไปแล้ว โดยมีร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นม…

พายุไต้ฝุ่น “มังคุด” ได้ลาจากประเทศจีนไปแล้ว โดยมีร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนของจีน ในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเสียหาย เช่น มณฑลกว่างตง (รวมถึงฮ่องกงและมาเก๊า), เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้ร่วมกันจัดการให้กลับมาสู่สภาวะปกติเช่นเดิม

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง