จีนเดินหน้า ‘พัฒนาบริการอินเทอร์เน็ต-ประกันสุขภาพ’ | XinhuaThai

(แฟ้มภาพซินหัว : หุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G ส่งมอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอในโรงงานของบริษัทซินเฟิ่งหมิง กรุ๊ป ในเมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน วันที่ 30 มี.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 8 เม.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (7 เม.ย.) คณะรัฐมนตรีจีนได้จัดการประชุมระดับผู้บริหาร โดยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ต และการส่งเสริมด้านการประกันสุขภาพ

ที่ประชุมข้างต้นซึ่งมีหลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธาน เรียกร้องให้เดินหน้าพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ต ด้วยการเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อและลดต้นทุนการให้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและภาคสังคมมากขึ้น

จีนจะส่งเสริมการสร้างและการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต 5จี (5G) และเครือข่ายกิกะบิตเพื่อการนี้ โดยคาดว่าชาวจีนกว่า 200 ล้านครัวเรือน จะสามารถเข้าถึงเครือข่ายดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้

จีนจะสนับสนุนให้บรรดาบริษัทโทรคมนาคมลดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของการใช้งานบรอดแบนด์และสายสัญญาณสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางลงร้อยละ 10 โดยเฉพาะ อีกทั้งคิดค่าบริการบรอดแบนด์อัตราพิเศษสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น

ที่ประชุมยังเรียกร้องให้ร่วมมือกันในการก่อสร้างและการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมร่วมกัน รวมถึงการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดอย่างเหมาะสม สำหรับบริษัทที่ให้บริการติดตั้งบรอดแบนด์

ส่วนประเด็นสุขภาพนั้น ที่ประชุมได้ออกมาตรการสนับสนุนกลไกการประกันสุขภาพแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประเทศ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ป่วย

ด้วยความมุ่งมั่นของจีนที่จะปฏิรูประบบการรักษาพยาบาล ที่ประชุมจึงตัดสินใจบรรจุค่าธรรมเนียมหลากหลายประเภทของผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมในรายการค่ารักษาพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้

จีนจะปรับหลักเกณฑ์การชำระเบี้ยประกันสุขภาพส่วนบุคคลผ่านระบบบัญชีธนาคาร และอนุญาตให้ใช้บัญชีร่วมกันสำหรับคนในครอบครัวเดียวกัน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้กองทุนประกันสุขภาพอย่างเข้มงวด และอนุญาตให้รัฐบาลระดับมณฑลดำเนินการปฏิรูปข้างต้นภายในระยะเวลาราว 3 ปี

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]