โรงเรียนในมณฑลเจียงซูของจีน เริ่มนโยบาย “ลดการแบกกระเป๋่าหนักๆของนักเรียน” โดยกา…

โรงเรียนในมณฑลเจียงซูของจีน เริ่มนโยบาย “ลดการแบกกระเป๋่าหนักๆของนักเรียน” โดยการไม่สั่งการบ้านหรืองานที่นอกเหนือจากหลักสูตรกำหนดหรือเกินขีดจำกัดที่นักเรียนรับไหว โดยเป็นไปตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติจีน ที่ต้องการให้เด็กนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก People’s Daily

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #เล่าข่าวจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา