Way Forward 2020 ครั้งที่ 5 : Way of Thai Youth Startup

Way Forward 2020 ครั้งที่ 5 – Way of Thai Youth Startup

พบกับ…

– วิเชียร สุขสร้อย – รอง ผอ. ด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
– ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช – ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
– นันทวัฒน์ ชนะจรัญวิทย์ – นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยชิงหวา และพนักงานของ Tencent Technology (Shenzhen) Co Ltd.

ชวนคุยโดย – โสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง ไทยพีบีเอส / ThaiPBS Podcast

ติดต่อเรา