วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนตุลาคม 2566
“การประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 3”

 • ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง
  • ความเป็นมา
  • หนึ่งแถบ
  • หนึ่งเส้นทาง
  • ประเทศสมาชิก
  • กองทุนสนับสนุน
  • ความร่วมมือ
 • การประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง
  • ความเป็นมา
  • เป้าหมายการประชุม
 • การประชุมที่ผ่านมา
  • การประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 3
   • งานเลี้ยงต้อนรับบุคคลสำคัญนานาชาติ
   • พิธีเปิดการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 3
   • ผลสำเร็จการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 3
 • นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2566
  • นายกฯ หารือ นายจ้าว เล่อจี้ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • นายกฯ หารือ ผู้บริหาร CITIC
  • นายกฯ หารือ ผู้บริหาร CRRC
  • นายกฯ หารือ ผู้บริหาร Ping An
  • นายกฯ หารือ ผู้บริหาร Xiaomi
  • นายกฯ หารือ ผู้บริหาร Alibaba
  • นายกฯ หารือ ประธานาธิบดีปูติน ย้ำเจตจำนงร่วมกันยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติ
  • นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High – Level Forum
  • นายกฯ หารือ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • นายกฯ ไทย – จีน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสารสำคัญ 6 ฉบับ
  • นายกฯ รับฟังสรุปผลการประชุมขยายโอกาสทางธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างไทย – จีน
  • นายกฯ หารือ ผู้บริหาร CEO บริษัท CHEC
  • นายกฯ หารือ ผู้บริหาร CEO บริษัท Geely
  • นายกฯ กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand – China Investment Forum
  • นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงยืนยันพร้อมร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยว
  • นายกฯ ไทย – ปธน. จีน เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน
  • นายกฯ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัว ณ กรุงปักกิ่ง
  • แถลงการณ์ข่าวร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • การประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
  • ความเป็นมา
  • รมว.อว. นำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุม BRST ครั้งที่ 1
  • รมว.อว. พบปะกับนายหยิน เหอจวิ้น รมว.วท.จีน.
  • รมว.อว. ลงนามโครงการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคประชาชน
 • ความร่วมมือไทย – จีน ภายใต้ “ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง”
  • ด้านการศึกษา
   • ศูนย์วิจัยจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันสังคมศาสตร์จีน
   • ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมลูปัน (Luban Workshop)
   • อว. ศธ. สอศ. ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ CLEC ของจีน
   • ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีน ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
   • ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาไทย – จีน ณ นครฉงชิ่ง
   • ศูนย์กลางการเรียนรู้อาเซียน – กรุงเทพมหานคร
  • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • แพลตฟอร์มธนาคารเทคโนโลยีสีเขียว
   • โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร