วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มกราคม 2566

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนมกราคม 2566“การพัฒนาสี […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 กุมภาพันธ์ 2023

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ธันวาคม 2565

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนธันวาคม 2565“สรุปโครงก […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 ธันวาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 พฤศจิกายน 2022

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กันยายน 2565

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนกันยายน 2565“ข้อมูลควา […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 กันยายน 2022

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน พฤษภาคม 2565

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565“สถาบัน […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 พฤษภาคม 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 กุมภาพันธ์ 2022

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

4 พฤศจิกายน 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กันยายน 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกันยายน 2564 การศึก […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

2 ตุลาคม 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน สิงหาคม 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 รถไฟคว […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

21 กันยายน 2021

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กรกฎาคม 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 การศึก […]

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

26 กรกฎาคม 2021

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

6 กรกฎาคม 2021
1 2
ติดต่อเรา